Over Intensitief

De naam Intensitief is een samenvoeging van de woorden Intens en Sensitief. Deze woorden beschrijven de kinderen en jongeren die Intensitief helpt. Kinderen die een enorm potentieel hebben, maar die vastlopen in een systeem wat hen gewoon net niet past.

Intensitief is opgericht door Mariska Zuidam. Al tijdens haar studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening startte ze met werken in de kinderopvang, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en jeugdzorg, afgewisseld met werken in een Amerikaans summercamp voor visueel gehandicapten. Ook tijdens haar carrière bleef ze breder kijken, door naast een baan in de gehandicaptenzorg invaller te blijven in de jeugdzorg. Na twee jaar startte ze met de studie orthopedagogiek, maar dat bleek met alle activiteiten ernaast na het derde jaar niet haalbaar meer. Van groepsleider en coördinator weekendopvang in de gehandicaptenzorg werd ze coördinator crisisopvang in de jeugdzorg, om daarna de overstap te maken naar ambulant opvoedondersteuner in multiproblem gezinnen. Daar ging ze al snel ook trainingen geven, waaronder opvoedtraining voor ouders van kinderen en jongeren, sociale vaardigheidstraining en brugklastraining. Een opleiding tot Triple P practitioner bood nieuwe uitdaging, positief opvoeden vanuit de kern. Ze ging met de transitie jeugdzorg mee naar het wijkteam, liep vast op de bureaucratie, en stapte over naar schoolmaatschappelijk werk. Intussen specialiseerde ze zich door cursussen, webinars en het lezen van heel veel verschillende boeken en artikelen, maar vooral door gesprekken en begeleidingen, in hoogbegaafdheid. Uiteindelijk besloot ze om de stap te wagen, en als zelfstandig ondernemer haar hart te volgen: kinderen helpen die tussen wal en schip vallen tussen onderwijs en zorg, hun ouders begeleiden, en hun leerkrachten ondersteunen. Hierdoor komen alle kennis, kunde en extra taken tijdens haar carrière nu bij elkaar. Haar eigen ervaring als (hoogbegaafde) moeder van 4 hoogbegaafde kinderen die niet binnen de hokjes van het onderwijssysteem passen neemt ze daar graag in mee.

Intensitief heeft zich gespecialiseerd in hoogbegaafdheid, maar richt zich ook op alle andere kinderen die zich herkennen in de beschrijving intens en sensitief. Dat is een bewuste keuze. Allereerst omdat niet alle hoogbegaafde kinderen en volwassenen ook weten dat ze hoogbegaafd zijn. Zij hebben echter wel behoefte aan begeleiding die hen “ziet”. Onder allerlei andere problemen blijkt vaak niet erkende hoogbegaafdheid te zitten. Ten tweede omdat Intensitief kiest voor een benadering vanuit gelijkwaardigheid, respect en met ruimte voor autonomie. Dit past niet alleen bij hoogbegaafden, maar ook gevoelige, (faal)angstige, of getraumatiseerde kinderen en volwassenen ervaren dit als erg prettig.