Welkom bij Intensitief

Voor sommige kinderen gaat opgroeien en leren niet vanzelf. Ze zijn intens, sensitief en leren anders. Ze zijn hoogbegaafd, hoogsensitief, hebben ADHD, ASS of faalangst. Soms bevestigd door onderzoek, soms zijn het vermoedens. Deze kinderen passen niet binnen de lijntjes. Ze weten niet hoe ze moeten leren, ontwikkelen faalangst of weerstand en hun resultaten kloppen niet met de verwachtingen. Ze hebben behoefte aan ondersteuning op maat, waarin authentiek contact en respect de uitgangspunten zijn. Waar ruimte is voor verschillende manieren voor leren, en waar samen gewerkt wordt aan het opbouwen van zelfvertrouwen. 

Thuis zijn er boze of verdrietige buien. Ze zijn angstig, opstandig of teruggetrokken. Hulp sluit niet aan, de gangbare opvoedadviezen werken niet of nauwelijks. School, ouders en kind belanden in een cirkel van negatieve ervaringen. Ouders hebben behoefte aan ondersteuning die aansluit bij hun manier van opvoeden, waarbij ruimte is voor autonomie binnen duidelijke kaders.

Vriendschappen zijn belangrijk, maar het vinden van peers is voor deze kinderen lastig. Ze hebben weinig echte vrienden, spelen vaak alleen of hebben juist veel losse contacten. Ze hebben behoefte aan contact met kinderen die net zo intens en gevoelig zijn als zij. Die hen kunnen volgen, maar ook samen kunnen zoeken naar verbinding en nieuwe inzichten, en die vriendschap net zo serieus nemen als zij zelf. 

Voor deze kinderen biedt Intensitief hulp en begeleiding. Met de juiste ondersteuning komen deze gevoelige kinderen tot bloei. Ze leren plannen, organiseren en leren op hun eigen manier waardoor school weer een fijne plek kan zijn. Ze krijgen inzicht in hoe ze kunnen omgaan met hun intense emoties, en hoe hun gevoeligheid een kracht kan zijn. Ze bouwen zelfvertrouwen op en leren hoe ze vanuit een groei mindset hun leerproces zelf kunnen beïnvloeden. Door contact met kinderen zoals zij ervaren ze dat ze niet alleen zijn, en leren ze kinderen kennen die vriendschap net zo intens beleven. 

Bij Intensitief zien we een kind als onderdeel van een systeem. Begeleiding richt zich daarom niet alleen op het kind, maar juist ook op de ouders en school. Deze kinderen vragen om een eigen benadering: duidelijkheid, rust, authenticiteit, respect en ruimte voor hun autonomie. Ze krijgen inzicht in hoe ze kunnen omgaan met hun intense emoties, en hoe hun gevoeligheid een kracht kan zijn. Ze bouwen zelfvertrouwen op en leren hoe ze vanuit een groei mindset hun leerproces zelf kunnen beïnvloeden. 

Voor ouders kan het opvoeden van een intens en sensitief kind een grote uitdaging zijn. Deze kinderen vragen een andere benadering. Algemene adviezen werken vaak averechts, waardoor ouders hun vertrouwen in zichzelf als opvoeder verliezen. Intensitief helpt ouders om de harmonie te herstellen, op een manier die bij hen past, en vanuit de eigen kracht van het gezin. 

Intensitief biedt verschillende workshops, trainingen en groepsbijeenkomsten voor kinderen, jongeren, ouders en onderwijsprofessionals. Daarnaast zijn er individuele trajecten mogelijk. Deze zijn altijd maatwerk, en bieden begeleiding thuis en op school, voor het kind, voor ouders en voor leerkrachten/docenten op een manier die aansluit bij ieders behoefte. 

We vinden het heel belangrijk dat er een klik is. Daarom is het kennismakingsgesprek altijd gratis en vrijblijvend. Neen contact op via info@intensitief.nl of vul het contactformulier in